Par mums

Biedrība „Metamorfoze” dibināta 2010.gada 11. oktobrī. Biedrības dibinātāju iecere ir ieguldīt savu enerģiju un zināšanas Latvijas sabiedrības interesēs. 

Biedrības „Metamorfoze” valde: Iveta Boka un Sandra Bondare.


Biedrības „Metamorfoze” mērķi:
1.    ar idejām un darbību palīdzēt bērniem, jauniešiem, ģimenēm, pensijas vecuma cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām         vajadzībām, vientuļiem cilvēkiem un sabiedrībai kopumā;
2.    sniegt sociālos pakalpojumus visā Latvijas teritorijā;
3.    veicināt sabiedrības un indivīdu sociālo integrāciju.


Biedrības „Metamorfoze” uzdevumi:
·         sabiedrības saliedētība;
·         pilsoniskās sabiedrības attīstība;
·         sabiedrības labklājības celšana;
·         sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana;
·         sabiedrības interešu pārstāvēšana;
·         sabiedrības psiholoģiskās labklājības un garīgās veselības stiprināšana;
·         komandas veidošanas un saliedēšanas treniņu organizēšana;
·         izglītības veicināšana;
·         pašdarbības attīstības veicināšana un atbalstīšana;
·         brīvā laika lietderīga izmantošana;
·         dažādu pasākumu (labdarības) organizēšana;
·         aktīva dzīves veida, tūrisma un vides izglītības popularizēšana;
·         veselīga dzīvesveida veicināšana;
·         neformāli izglītojošu vasaras nometņu rīkošana;
·         neformāli izglītojošu vasaras nometņu rīkošana;
·         sporta aktivitāšu un kultūras pasākumu organizēšana;
·         dažādi tematisko vakaru organizēšana;
·         pieredzes apmaiņas braucienu un starptautisku jauniešu apmaiņu organizēšana;
·         sadarbība ar citām līdzīga veida organizācijām Latvijā un pasaulē;
·         piedalīšanās dažādos projektos.