Biedrība „Metamorfoze” dibināta 2010.gada 11. oktobrī. Biedrības dibinātāju iecere ir ieguldīt savu enerģiju un zināšanas Latvijas sabiedrības interesēs. Biedrības „Metamorfoze” valde: Iveta Boka un Sandra Bondare.

Biedrības „Metamorfoze” mērķi:

 1. ar idejām un darbību palīdzēt bērniem, jauniešiem, ģimenēm, pensijas vecuma cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vientuļiem cilvēkiem un sabiedrībai kopumā;
 2. sniegt sociālos pakalpojumus visā Latvijas teritorijā;
 3. veicināt sabiedrības un indivīdu sociālo integrāciju.

Biedrības „Metamorfoze” uzdevumi:

 • sabiedrības saliedētība;
 • pilsoniskās sabiedrības attīstība;
 • sabiedrības labklājības celšana;
 • sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana;
 • sabiedrības interešu pārstāvēšana;
 • sabiedrības psiholoģiskās labklājības un garīgās veselības stiprināšana;
 • komandas veidošanas un saliedēšanas treniņu organizēšana;
 • izglītības veicināšana;
 • pašdarbības attīstības veicināšana un atbalstīšana;
 • brīvā laika lietderīga izmantošana;
 • dažādu pasākumu (labdarības) organizēšana;
 • aktīva dzīves veida, tūrisma un vides izglītības popularizēšana;
 • veselīga dzīvesveida veicināšana;
 • neformāli izglītojošu vasaras nometņu rīkošana;
 • neformāli izglītojošu vasaras nometņu rīkošana;
 • sporta aktivitāšu un kultūras pasākumu organizēšana;
 • dažādi tematisko vakaru organizēšana;
 • pieredzes apmaiņas braucienu un starptautisku jauniešu apmaiņu organizēšana;
 • sadarbība ar citām līdzīga veida organizācijām Latvijā un pasaulē;
 • piedalīšanās dažādos projektos.